Plangebied

Plangebied

Janssen de Jong Projectontwikkeling en Slokker Vastgoed willen in samenwerking met de gemeente het vervallen bedrijventerrein Dronenhoek transformeren tot een levendige woonbuurt. Hofjes van Dronen wordt een buurt met een sterk groen en duurzaam karakter waar je heerlijk kunt wonen.

In het plangebied komt een divers aanbod van woningen te staan. Zo worden er rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en appartementen gerealiseerd voor starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren. In totaal zullen er circa 212 woningen gerealiseerd worden in zowel de huur als koopsector. Dit betekent een geschikte woning voor iedereen.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met intensievere neerslag en drogere periodes. Door het water zoveel mogelijk vast te houden kan het in de drogere perioden worden benut. Dit wordt gedaan door het toepassen van waterberging, zoals bijvoorbeeld in de daktuin van het appartementengebouw. Het toepassen van sedumdaken dient niet alleen als waterberging, maar ook om hittestress in het gebied te voorkomen. Door het minimaliseren van verhardingen en meer groen toe te passen in het plangebied, zal de omgeving worden voorzien van voldoende schaduw en afkoeling in de warme periodes.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Om het plangebied en de omgeving op een goede wijze bereikbaar te maken en te houden zal de verkeerssituatie rondom het plangebied worden aangepast. 

Bereikbaarheid lopend, fiets of openbaar vervoer
Door de geplande wijzigingen in de verkeerssituatie zal de bereikbaarheid van het plangebied niet alleen worden verbeterd, maar ook veiliger worden. Een deel van de Binnenweg veranderen we naar een autovrije groenzone. De nieuwe verkeerssituatie zal bewoners en gebruikers stimuleren, om lopend of fietsend de omgeving te verkennen. Rondom het plangebied zijn diverse bushaltes aanwezig en het treinstation Bodegraven is lopend te bereiken.

Parkeren
In het plangebied van Hofjes van Dronen is rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheden voor bewoners en bezoekers. Daarnaast wordt er een alternatief aangeboden door deelauto’s in de buurt op te nemen waar bewoners bij aan kunnen sluiten.

Groen in de buurt

Groen in de buurt

Hofjes van Dronen heeft als doel om de biodiversiteit van het gebied te versterken. Hiervoor worden in het plan natuurinclusieve voorzieningen getroffen, zoals nestkasten, de aanleg van daktuinen, het aanplanten van hagen en het toepassen van struiken, bomen en bloemrijk gras.

In de nieuwe wijk komen daarnaast drie centrale tuinen. Deze zullen worden gebruikt als ontmoetingsplek. In de centrale tuinen komen nieuwe bomen en wordt er aandacht besteed aan struiken- en kruidlagen, hetgeen vooral voor vogels, vlinders en andere insecten erg belangrijk is.

Speelruimtes

Speelruimtes

Ten noorden van het plangebied komt een speelplek voor kinderen van 0-6 jaar. Deze plek wordt gecombineerd met zitgelegenheden, zodat je als ouder kunt genieten van de spelende kinderen.

Voor de wat oudere kinderen zijn er buiten het plangebied ook voldoende speelplekken beschikbaar, waaronder een voetbalkooi, een trapveld en een speeltuin. Speelplezier voor kinderen is dus verzekerd.

Planning

Planning

Bestemmingsplan procedure
De verwachting is dat nog eind 2024 het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht. 

Start werkzaamheden
Op dit moment zijn wij daarover nog in overleg. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij je hierover zo goed als mogelijk informeren. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvangen als een van de eerste informatie.

Informatiebijeenkomsten
Om buurtbewoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen rondom De Hofjes van Dronen zijn in het verleden diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Informatie over het participatieproces en eventuele nieuwe informatie is te vinden via de participatie website.  

Start verkoop
De start verkoop van de eerste woningen wordt verwacht in 2025 of 2026