Janssen de Jong Projectontwikkeling

Janssen de Jong Projectontwikkeling

Janssen de Jong Projectontwikkeling is een onafhankelijke en risicodragende projectontwikkelaar, met name gespecialiseerd in woningbouwprojecten. Van kleinschalige woningbouwplannen tot duurzame gebiedsontwikkeling of omvangrijke herstructurering. Veelal nieuwbouw, maar ook transformaties. We zijn in staat ontwikkelingen voor eigen risico en rekening te realiseren. Vanuit onze vestigingen in Son en Breugel, Utrecht, Hengelo en Arnhem bestrijken we een groot deel van Nederland en zitten we altijd in de buurt.

Als toonaangevend ontwikkelaar weten we wat de norm van morgen is. Die norm gaat niet alleen over het kiezen voor duurzame oplossingen en toekomstbestendige technieken. Woningen ontwikkelen we voor mensen. Wij creëren voor mensen één van de belangrijkste basisbehoeften in hun leven: een thuis. Een thuis beperkt zich in onze visie niet alleen tot de woning zelf. Ook de directe omgeving integreren we in de bestaande buurt of compleet nieuwe wijk. We ontwikkelen duurzame woningen met aandacht voor circulariteit en natuurinclusiviteit, in wijken die uitnodigen tot bewegen, spelen en sporten. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een groene omgeving. De gebruiker is het startpunt en samen vinden we de perfecte balans tussen wooncomfort, gezonde en natuurlijke leefomgeving en circulariteit. Woongeluk noemen we dat. We ontwikkelen toekomstgericht, met respect voor het verleden. Duurzaam, sociaal verbindend en klaar voor volgende generaties.

"De gebruiker is het startpunt en samen vinden we de perfecte balans tussen wooncomfort, gezonde en natuurlijke leefomgeving en circulariteit. Woongeluk noemen we dat."

Naast wonen creëren wij omgevingen waar mensen met plezier werken en winkelen. Al deze disciplines zorgen voor levendige, gedifferentieerde en gezonde leefomgevingen met een unieke identiteit. We houden van variatie en afwisseling. Dat houdt ons scherp. Eenvoudige projecten, complexe binnenstedelijke ontwikkelingen of omvangrijke herstructureringen: wij realiseren het.

Brookland

Brookland

Brookland is een trotse Nederlands familiebedrijf. Al een kleine vijfenzeventig jaar zijn we actief in het ontwikkelen, kopen en verkopen van nieuwe winkelcentra en wooncomplexen. Ons werkgebied is de Randstad; grofweg het gebied tussen Zaandam, Utrecht, de Moerdijkbrug en de Noordzeekust. Bijzonder is dat we zowel het financieel, technisch als commercieel beheer in eigen hand hebben. Net als de verhuur van winkels en woningen. Dat maakt ons onafhankelijk, flexibel, slagvaardig en daadkrachtig. En véél meer dan een investeerder.

We bouwen niet zomaar aan ieder project. We kiezen bewust voor een bijdrage aan de toekomst en ontwikkelen steeds duurzamer en milieubewuster. We zetten onze schouders onder kwalitatieve projecten waar we in geloven, met een optimale balans tussen Wonen, Winkelen, Werken en Waardevermeerdering. Bij Brookland staan we voor duidelijke afspraken, openheid en eerlijkheid. De lijnen zijn kort en we schakelen snel. Dat is een groot voordeel voor iedereen die met ons te maken heeft en draagt bij aan ons eigen werkplezier.

Slokker vastgoed

Slokker vastgoed

Binnen de Slokker Groep is Slokker Vastgoed gespecialiseerd in totaaloplossingen voor (her)ontwikkelingen van de gebouwde omgeving. Daarbij staat het leveren van kwaliteit in zowel dienstverlening als product centraal. Zo willen wij ons steentje bijdragen aan een leefbare woon- en werkomgeving. Voor nu en later.

De daarvoor benodigde kennis en ervaring combineren wij met enthousiasme voor ons vak, maar ook met de noodzakelijke realiteitszin en met een langetermijnvisie. Wij beschouwen het als onze taak om door het voortdurend luisteren naar wat de markt wil en door een optimale samenwerking onze meerwaarde voor de samenleving telkens weer te bewijzen.

In een maatschappij die steeds in beweging is, veranderen de wensen van de consument eveneens voortdurend. Slokker Vastgoed besteedt daar veel aandacht aan. Speerpunten van beleid zijn o.a. duurzaam bouwen, het herbestemmen van bestaande (niet zelden) monumentale bebouwing en woonconcepten voor specifieke doelgroepen zoals zorg gerelateerd wonen of starterswoningen.

Als onderdeel van een financieel krachtig concern, waarin alle benodigde kennis op het gebied van ontwikkeling, bouw en exploitatie van vastgoed aanwezig is, zijn wij in staat efficiënt en slagvaardig te opereren.

Met enige regelmaat blijven wij ook na realisatie voor langere tijd verbonden aan onze projecten. Slokker treedt daarbij op als eindbelegger. Dit stelt ons tevens in staat om ervaringen van gebruikers/huurders optimaal terug te koppelen naar projecten in de voorbereidingsfasen. Desgewenst worden ook de voor het project benodigde infrastructuur en omgevingsinrichting eveneens onder onze verantwoordelijkheid voorbereid en uitgevoerd.