Verandering in ontwikkelcombinatie

Verandering in ontwikkelcombinatie

In 2022 hebben we plannen gepresenteerd voor Hofjes van Dronen. Tot realisatie van de plannen is het helaas nog niet gekomen. Voor een van de drie ontwikkelpartners is dat aanleiding om haar betrokkenheid bij Hofjes van Dronen te beëindigen. Hierdoor kan de samenwerking in de huidige vorm niet verder voortgezet worden

De twee andere ontwikkelaars, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Slokker Vastgoed, zijn in overleg met de gemeente over de huidige situatie. Zij zullen de komende periode in gezamenlijkheid onderzoeken of en zo ja op welke wijze een vervolg mogelijk is.

Zodra hier meer informatie over beschikbaar komt, plaatsen we dat direct op deze website.