Laatste nieuws

Intentieovereenkomst ‘Hofjes van Dronen’ Bodegraven ondertekend

Intentieovereenkomst ‘Hofjes van Dronen’ Bodegraven ondertekend

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft gisteren met Brookland, Slokker Vastgoed en Janssen de Jong Projectontwikkeling een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het gebied ‘Hofjes van Dronen’ te Bodegraven.

De bovengenoemde drie partijen hebben als grootste grondeigenaren een stedenbouwkundige visie voor het verouderde bedrijventerrein Dronenhoek uitgewerkt. Deze visie voor ‘Hofjes van Dronen’ biedt naar de mening van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bodegraven-Reeuwijk een uitstekende basis voor de herstructurering van dit gebied. Met het sluiten van de intentieovereenkomst met genoemde marktpartijen geeft de gemeente aan dat ze het volste vertrouwen heeft in een passende gebiedsontwikkeling door de partijen.

Duurzame, klimaatadaptieve wijk
Het concept omvat een gedifferentieerd aanbod van woningen en woonmilieus, aansluitend op de woonvisie en de woningmarkt. Het diverse woonprogramma biedt mogelijkheden voor starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren en omvat woningen in het middeldure en sociale segment, zowel huur als koop. Hofjes van Dronen wordt een hele fijne wijk om in te wonen rond verschillende hofjes. Groen, duurzaam en divers. Een buurt waar samen gegeten, gespeeld, getuinierd en gerelaxt kan worden. Dirk-Jan Knol, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk, zegt hierover: "Als gemeente hechten we er belang aan dat Hofjes van Dronen een duurzaam en klimaatadaptief gebouwde wijk wordt. Een wijk die dicht bij voorzieningen en het Ov-station ligt en daarmee ruimte biedt voor nieuwe mobiliteitsconcepten. Een grote kwaliteitsverbetering voor deze toegang tot Bodegraven! Door het vervangen van industrie door wonen, neemt het zwaar verkeer door Bodegraven sterk af en wordt de leefbaarheid in het dorp verbeterd."

Stedenbouwkundig plan
Uitgangspunt is dat de integrale ontwikkeling en realisatie van het gebied voor rekening en risico van de marktpartijen zal plaatsvinden. De komende periode zal, in overleg met betrokkenen en omwonenden, gewerkt worden aan de verdere stedenbouwkundige planvorming. Streven is om eind dit jaar een plan te kunnen afronden en ter besluitvorming voor te kunnen leggen.

Meer informatie
Op www.hofjesvandronen.nl is meer informatie vinden over het project. Geïnteresseerden kunnen zich bovendien aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen van ‘Hofjes van Dronen’.

Fotobijschrift:
In deze bijzondere tijd wordt de intentieovereenkomst thuis ondertekend door wethouder Dirk-Jan Knol, terwijl het projectteam, bestaande uit Bernjan Faber van Brookland, Stefan Boere van Janssen de Jong Projectontwikkeling, Arjan de Vries van Slokker Vastgoed en Galtjo van Zutphen van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, via Teams hierbij aanwezig is.